Agenda

19-05-24

Pinksteren met de Vijf Prominenten

Op 1e en op 2e Pinksterdag is Draaiorgelmuseum Haarlem geopend.
Het gastorgel op de beide Pinksterdagen is “de Vijf Prominenten” van Jaap Tuijn.

20-05-24

Pinksteren met de Vijf Prominenten

Op 1e en op 2e Pinksterdag is Draaiorgelmuseum Haarlem geopend.
Het gastorgel op de beide Pinksterdagen is “de Vijf Prominenten” van Jaap Tuijn.

26-05-24

de Anton Pieck

Het gastorgel op deze zondagmiddag is het 52-toetsorgel 'de Anton Pieck' van de firma Van Eijk uit Terwolde.

02-06-24

Mortier van Simon Loopstra

Vandaag kunt u genieten van het Mortier Dansorgel met serienummer #741 van Simon Loopstra uit Beetgum (Frl).

 

09-06-24

de Veronica van Paul Brouwer

Vandaag is het gastorgel 'de Veronica'. Het orgel is in 2021 eigendom geworden van Paul Brouwer, die het vorig jaar geheel heeft laten restaureren.

30-06-24

de Wensdroom

Dit orgel werd gebouwd door Dhr Tegelaar, waarbij het idee was om een kopie van draaiorgel "de Grote Vreese" te creëren. 
Toen dhr Tegelaar overleed werd het orgel afgemaakt door Jan Roos op 72 toets Carl Frei gamma. 

03-08-24

NOF-concert op het Compton Theaterorgel met Kevin Grunill

De Nederlandse Orgel Federatie (NOF) organiseert een concert op het Compton Theaterorgel met organist Kevin Grunill.
Aanvang van het concert is om 14.00 uur.

14-09-24

de Korsikaan

Deze zaterdagavond een extra opening van draaiorgelmuseum Haarlem met als gastorgel het Carl Frei-concertorgel 'de Korsikaan' van Thalja Kors.
Vanavond zal uitsluitend de Korsikaan spelen.
Het museum is geopend vanaf 19:00 uur.

15-09-24

de Korsikaan

Thalja Kors presenteert vandaag het Carl Frei-concertorgel 'de Korsikaan'. Dit orgel werd in 1974 gebouwd door Carl Frei jr. in Waldkirch, de façade een paar jaar later door de firma Lang, eveneens in Waldkirch. Het werd een straatorgel met de ‘89 tsf neu’ gamma; een type dat na de 2e wereldoorlog in Waldkirch werd ingevoerd. 

28-09-24

NOF-concert op het Compton Theaterorgel

De Nederlandse Orgel Federatie (NOF) organiseert een concert op het Compton Theaterorgel.
De organist wordt op later tijdstip bekend gemaakt.