De Broadway

Het gastorgel vandaag is het Mortierorgel “De Broadway” van Ron van Hoorik uit Haarlem.

Dit orgel heeft een zeer gevarieerd repertoire: van (licht)klassiek tot dansmuziek.
(foto: Keith Pritchett)