De Broadway met populaire- en dansmuziek

Ook vandaag is het Mortier-orgel 'de Broadway' het gastorgel, maar vandaag kunt u genieten van het uitgebreide repertoire met populaire- en dansmuziek dat bij dit orgel aanwezig is.
(foto: Keith Pritchett)