De Bruine

Het 56-toets orgel De Bruine van Harm de Bruin is deze middag het gastorgel.