de Freie

Inmiddels een traditie in Draaiorgelmuseum Haarlem: de maand december, en daarmee het orgeljaar, sluiten we af met het 90-toetsorgel ‘de Freie’ van de familie Meulkens uit Rijswijk.