De Fruitschalen

Een primeur voor zowel het draaiorgelmuseum als voor het gastorgel: vanmiddag is het 67-toets Steenputorgel ‘de Fruitschalen’ van de Klaas Tolsma uit Leeuwarden te gast in het museum.