de Mascotte

Vandaag speelt het 52 toets Verbeeck orgel 'de Mascotte' van Henk van den Heuvel als gastorgel in het museum.