De Zeedijk

Klik op bovenstaande link voor meer informatie.

Siegfried de Nijs is vandaag in het museum met zijn 90-toets orgel "de Zeedijk".
Dit orgel is in 2021 in de werkplaats van Cas Hendrickxs op het 90-toets-gamma gebracht en heeft bij die gelegenheid de naam "Zeedijk" meegekregen.

Zoals iedereen wel weet zijn overal de energiekosten flink gestegen.
Ook het museum ontkomt helaas hier niet aan.

We waren al naar een nieuwe manier van verwarmen aan het zoeken zonder gebruik van gas, en puur op stroom te verwarmen.
De stroomkosten zijn nu echter bijna verviervoudigd en zij zullen ingaande januari 2023 weer worden verhoogd.
Dit nu maakt ook zelfs verwarming op stroom kostbaar.

Om het museum financieel gezond te houden moeten we helaas beslissen de stookkosten voorlopig te beperken om de zondagse openingen rendabel te houden.  
Verder verhogen van de kantine prijzen of entree heffen is voor ons niet wenselijk.  
Door de stookkosten te beperken zal het dus aan de koude kant zijn in het museum tijdens de koudere perioden in het jaar.
Houdt u hiermee rekening als u ons bezoekt.

We hopen dat u hier begrip voor heeft en ons blijft bezoeken.