Feestavond 50 jaar Draaiorgelmuseum Haarlem met de Grote Cap

5 Oktober 1969, deze dag exact 50 jaar geleden, werd in een hal in de Werfstraat het Kunkelsorgel na de restauratie aan het publiek gepresenteerd. Bij die gelegenheid stonden ook de Jupiter en de Grote Cap opgesteld. Het was het begin van wat nu het Draaiorgelmuseum Haarlem is.
Ter gelegenheid van dit heuglijke feit bent u van harte uitgenodigd op deze feestavond met als gastorgel de Grote Cap van Ronald de Ruijter. Bijzonderheden worden via de website bekend gemaakt.