Het Gestolen Kappie

Deze zondag is ‘het Gestolen Kappie’ van de familie De Jongh het gastorgel.