Johannes Vermeer

Vanmiddag is de ‘Johannes Vermeer’ van Aad Meijer het gastorgel. Dit orgel is door de firma Van Eijk uit Terwolde gebouwd op het 52-toets Limonaire-gamma.