Nieuwjaarsinstuif met de Kleine Radio

1969 - 5 oktober - 2019. Draaiorgelmuseum Haarlem viert in 2019 haar 50-jarig jubileum.
Dit jaar zullen zoveel als mogelijk gastorgels worden uitgenodigd die in de beginperiode van het museum een grote rol hebben gespeeld.
Daartoe behoort zeker de Kleine Radio die in de beginjaren, toen het orgel in Santpoort werd geëxploiteerd, veelvuldig te gast was en in latere jaren, al in eigendom van Hans van der Velde, vaak de eerste zondag van het nieuwe jaar muzikaal inluidde.
Deze zondag verzorgt de Kleine Radio de muzikale aftrap van het jubileumjaar 2019.