Nieuwjaarsinstuif met de Kleine Radio en opening van het nieuwe draaiorgeljaar door Astrid Nienhuis, burgemeester van Heemstede.

1969 - 5 oktober - 2019. Draaiorgelmuseum Haarlem viert in 2019 haar 50-jarig jubileum.

In 2019 bestaat het Draaiorgelmuseum Haarlem 50 jaar. In dit jaar willen we gastorgels uitnodigen die in de beginjaren een belangrijke rol in het museum hebben gespeeld. Die eer komt zeker toe aan de Kleine Radio die, toen het orgel  begin jaren ’70 in Santpoort werd geëxploiteerd, veelvuldig te gast was en ook in latere jaren, al in eigendom van Hans van der Velde, vaak de eerste zondag van het nieuwe jaar muzikaal inluidde. 
Ook dit jubileumjaar wordt ingeluid door de Kleine Radio.

Astrid Nienhuis, Burgemeester van Heemstede, zal vanmiddag om 15:00 uur het nieuwe orgeljaar openen.