Pinksteren met de Vijf Prominenten

Op 1e en op 2e Pinksterdag is Draaiorgelmuseum Haarlem geopend.
Het gastorgel op de beide Pinksterdagen is “de Vijf Prominenten” van Jaap Tuijn.
In de kap van het orgel zijn de portretten geschilderd van vijf mensen die van groot belang zijn geweest voor het in stand houden, restaureren en promoten van het draaiorgel in het algemeen: Feite Posthumus, Anton Pluer, Gijs Perlee Sr, Carl Frei en Romke de Waard; vijf prominenten.
Gedurende dit Pinksterweekend wordt aandacht geschonken aan het 70-jarig bestaan van de Kring van Draaiorgelvrienden (KDV)
Het museum is 1e Pinksterdag geopend van 12:00 tot 22:00 uur en 2e Pinksterdag van 12:00 tot 21:00 uur.
2e Pinksterdag speelt de Vijf Prominenten van 12:00 tot 18:00 uur, afwisselend met de orgels uit de museumcollectie. (wijzigingen voorbehouden).