Veronica van Paul Brouwer

De Veronica van Paul Brouwer (voorheen van Piet van der Erf) is deze middag het gastorgel in Draaiorgelmuseum Haarlem.