Wellershaus van Wim van der Sluis

Het gastorgel is de 70-toets Wellershaus van Wim van der Sluis (voorheen bekend als de Wellershaus van Groothoff).