Wimmies

Vanmiddag is het orgel ‘de Wimmies’ van Willem Hoefakker het gastorgel.
Dit orgel speelt op het 89-toets Freigamma.