Zwaluw

Het gastorgel vandaag is het 48-toets Van Steenput-orgel ‘de Zwaluw’ van Kumar Bos.