Bericht m.b.t. opening van het museum in het kader van het Coronavirus.

12-03-20

Donderdag 12 maart 2020.
Overeenkomstig de vandaag uitgevaardigde richtlijnen van de Overheid vindt het SKO Bestuur het verantwoord dat het museum is geopend tot een maximum aantal van 100 bezoekers, hetgeen bij ons nooit voorkomt, en met in acht nemen van de strikte hygiëneregels van het RIVM.
Wij vragen iedereen om goed te overwegen of u zelf de verantwoording wilt nemen en in geval van luchtweginfecties, of na bezoek aan een gebied met verhoogd risico, uw bezoek uit te stellen. Mochten de veiligheidsregels worden aangescherpt, dan volgt SKO onverwijld de nieuwe richtlijnen en wordt dit ook via de website en Facebook bekend gemaakt.
Het SKO-Bestuur.