Het 89-toets Carl Freiorgel “De Lekkerkerker” in Draaiorgelmuseum Haarlem.

14-06-22

“De Lekkerkerker” is eigendom van de Stichting tot behoud van Draaiorgel “de Lekkerkerker” (SBL) te Gouda waar het orgel zijn thuisbasis heeft.
Aangezien aanvragen voor een optreden met “de Lekkerkerker” sterk zijn teruggelopen, is het voor SBL moeilijk geworden de exploitatiekosten rond te krijgen; al geruime tijd dekken de inkomsten de kosten niet meer.

SBL heeft daarom het besluit genomen het orgel om niet aan SKO over te doen, dus te schenken, en op termijn zal de stichting worden opgeheven.
Dit houdt in dat “de Lekkerkerker” permanent in Draaiorgelmuseum Haarlem zal worden opgesteld waarmee de publieksfunctie en de toekomst van het orgel worden veilig gesteld.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft “de Lekkerkerker” begin jaren 1990 op de lijst Wet tot behoud van cultuurbezit (wbc) geplaatst. In 2016 is deze lijst opgenomen in de Erfgoedwet.
Ook het Kunkelsorgel in Draaiorgelmuseum Haarlem staat sinds 2007 op deze lijst en door het besluit van SBL heeft Draaiorgelmuseum Haarlem twee orgels die een beschermde status hebben.
Om deze reden is de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed akkoord met de overdracht door SBL aan SKO.

Dinsdag 14 juni is “de Lekkerkerker” in Gouda opgehaald en naar Haarlem gebracht.
De komst van “de Lekkerkerker” houdt in dat het 78-toets Mortierorgel van Johan Weima na bijna 30 jaar van trouwe dienst het museum helaas heeft verlaten om hiermee ruimte te creëren voor de nieuwe aanwinst.