Overzicht van activiteiten in het jaar 2023

22-04-24

Hieronder ziet u een overzicht van de speciale activiteiten die in het museum in het jaar 2023 hebben plaats gevonden.

De eerste twee zondagen van de maand januari was Draaiorgelmuseum Haarlem gesloten als gevolg van Nieuwjaarsdag op 1 januari en de Nieuwjaarsbijeenkomsten op 8 januari bij de familie Braak te Winkel en de familie Vader te Barsingerhorn waar in de collectie van Ruud Vader o.a. de gerestaureerde 39-er Ruth met replica van het originele front te zien en te horen was.
Draaiorgelmuseum Haarlem startte het nieuwe jaar op zondag 15 januari met draaiorgel 'de Grote Cap' als gastorgel.
Zondag 26 februari had als thema "Back to the 90's"; muzie uit de 90-er jaren met gastorgel 'de Mascotte' dat een uitgebreide collectie van muziek uit de 80-er en 90-er jaren in het repertoire heeft.

Het museum was dit jaar buiten de reguliere zondagsopening tien maal extra geopend voor betalende groepen zoals buitenlandse toeristen, een jubilerende vereniging die naast de orgelmuziek genoten van een uitgebreide lunch en diverse verenigingen die een bezoek brachten aan het museum.
De Nederlandse Orgel Federatie (NOF) organiseerde op de zaterdagmiddagen weer haar befaamde concerten op het Compton Theaterorgel waarvoor organisten uit Engeland en Duitsland waren uitgenodigd.

Het Pinksterweekeinde en de zondag daaropvolgend werd ook dit jaar weer opgeluisterd door het dansorgel 'de Torenmortier' van de firma Van Rosmalen & Zonen, dat ook dit jaar weer een groot aantal bezoekers naar het museum trok. Het museum was hiervoor ook op de zaterdag vóór Pinksteren extra geopend.

Op zondag 23 april was SKO met het orgel 'de Gouwe' uit de museumcollectie aanwezig op het Stilstaand Bloemencorso in het centrum van Haarlem waar ten bate van de stichting promotie mocht worden gemaakt.
De Gouwe maakt in de maand juni, op een zeer warme zondag, de reis naar Terwolde waar bij het bedrijf van Van Eijk een orgeldag werd georganiseerd. Ook op deze dag was het museum gesloten voor publiek.

Eind augustus waren insecteurs van de Erfgoedinspectie in het museum aanwezig voor het Kunkelsorgel en de Lekkerkerker die beide op de Erfgoedlijst (tot 2016 de Lijst 'Wet tot behoud cultuurbezit') staan en waarvoor met enige regelmaat de Erfgoedinspectie controleert of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Zondag 5 november brachten de leden van de Mechanical Organ Owners Society uit Engeland ter afsluiting van hun tour door Nederland een bezoek aan Draaiorgelmuseum Haarlem.
Het is een onvergetelijke avond geworden waar de vriendschapsbanden, zeker na een onderbreking van 3 jaren als gevolg van Covid, werden aangehaald.

De overige zondagen van het jaar was de collectie te beluisteren met de aanwezigheid van de gastorgels waarvan er enkele een eerste bezoek aan het museum brachten en weer andere na lange tijd hun opwachting maakten.
Alle openingsdagen werden goed bezocht waarbij we vele bezoekers mochten verwelkomen die via internet de weg naar het museum hadden gevonden.

Foto Kunkelsorgel: David Ward.